Follow by Email

Jumat, 01 Juli 2011

MATOARI BUHUO SENTAK

MATOARI BUHUO SENTAK
oleh : Shaff Ra Alisyahbana Dt Malako

MATOARI BUHUO SENTAK adolah duo kulimat nan acok di sabuik di Ranah Nata dek mampunyoi sifat nan babeda dan salieng mahantam. Matoari sifatnyo nan angek manyinari Ranah Nata jo pancaran cahayonyo nan lantang dan kadang lindok. Buhuo Sentak tantu talatak digalah manang dek karano buhuo sentak dan satu kutiko bisa disentakkan,waluopun cayo Matoari dak sampei mamutui tali, bukan buhuo mati nan bilo disentakkan tambah arek.
Lambang Matoari di pakei dek Muhammadiyah ditambah jo Duo Kulimah Syahadat , sadangkan Buhuo Sentak di pakei dek Nahdlatul Ulama ditambah jo dunie dan bintang limo.
Pado dekade 1970-1980 di Ranah Nata manjadi wacana tabatiek tabarito dek panehnyo Matoari mamanggang tali Buhuo Sentak, sainggo ma akibatkan rataknyo Ukhuwwah Islamiyah di Ranah Nata.
Bayangkan sajo di akie tahun 1970an, sorang panjago lantera musajik Tambak tapaso ba urusan jo Pamarentah dek mahino Muhammadiyah nan keceknyo adolah bodoh dan indak pandei baretong hari bulan. Makonyo daolu ba hari rayo. Salanjuiknyo pado tahun 1985, sorang tokoh Buhuo Sentak tapaso manjalani sidang pangadilan di meja ijou dek karano mangecekkan caramah/ pangajian di musajik Al Huda Nata dikecekkannyo “ manjua ubek “, dimano tokoh Matoari indak sanang hati dan ma adukannyo ka nan bawajib.
Kini ampieng pulo tajadi sarupo nan dolu, sabab ado urang nan ma ungkik-ungkik masalah khilafiah dalam siasat mancari murid baru madrasahnyo mangecekkan “ jangan masuokkan anak apak ka sikolah Muhammadiyah, nanti apak indak ditalakinkan,indak di kandurikan dan lain sabageinyo.
Kalou kito tiliek jo pandang sabananyo nan tajadi di Ranah Nata, hanyo cuma gauongnyo sajo, sabab lari dari kanyataan nan ditageh kan tu.
Manga indak ....Barapo banyak Ulama-ulama karakok nan sato manjadi sirieh mampabincangkan masalah khilafiah,hanyo tau sakadar masalah itu sajo, sadang dalil dan dasar hukumnyo indak tau dan kadang indak panah mangantuik’i timuo do. Kalou kito paratikan, banyak tajadi urang Muhammadiyah pakek, acara kamatiannyo indak dilakukan sasuei jo paham Muhammadiyah dan bak itu juo urang warga Nahdhiyin pakek, ado nan indak basudakah kaji atou batadarui dan kanduri, sabab itu mangaluakan biaya. Ikolah nan dinamokan “ Tibo di mato di piciengkan, tibo di paruik di kampi kan”. Sadangkan inyo hilie mudiek mampabincangkan masalah khilafiah. Sarancaknyo, amalkan paham masieng-masieng tanpa mausiek paham urang dan jalankan kagiatan organisasitu sacarao baiek. Kinin bukan masonyo lai mampabincangkan nan tetek bengek tu, sadangkan anak kamanakannyo indak panah shalat. Sadarkanlah anak kamanakan kito supayo inyo bisa shalat dan baitu juo anak bininyo. Manga urang dipatureh, tapi inyo sandiri baleak peak dan cumpang purenang. Apokah kito lupo nan difirmankan Allah dalam Al-Qur’an nan babuni “ Qu anfusakum wa Ahlikum Naara “ dan surat As-Shaff ayat tigo nan babuni “ Kabura maqtan ‘indallaha antaquluu malaa taf’alun “.
Mari kito jago diri kito dan kaluarga kito dari api Narako dek karano gadang dosonyo bilo kito mangecek tapi indak kito pabuek. Kito mambincang urang indak bajilbab,indak puaso dan sabageinyo, tapi anak bini,mintuo dan kaluarga kito indak bajilbab,bapuaso dan sabageinyo.
Maso kini nampaknyo, paham Matoari tu alah ditompang dek urang Buhuo Sentak kalou manyangkuik ka dana. Baru sajo tajadi sorang kaluarga nan indak panah sato dalam kagiatan Muhammadiyah dan indak panah sato dalam acara ta’ziah, tapi ado keluarganyo nan maningga dipeloknyo acara ta’ziah dan dikarajokan dek warga Muhammadiyah. Apokah iko suatu kamajuan bagi Muhammadiyah atou hanyo “ Matoari dibaluik Buhuo Sentak “..???
Memang iko adolah salah satu kamajuan Da’wah Islamiyah Amarma’ruf Nahimunkar (DIAN) nan dicatuihkan dek Muhammadiyah,sabab Muhamma diyah tu untuk kasadonyo dan bukan untuok warga Muhammadiyah sajo.
Agak aneh juo saketek, kaluarga nan indak panah manyatoi kagiatan Muhammadiyah bisa di rumahnyo adi acara ta’ziah, samantaro ado kaluarga sorang Pimpinan Cabang nan maningga, tapi bukan warga Muhammadiyah indak di janguok, apolei acara bata’ziah, sainggo manjadikan Muhammadiyah tu aneh bin ajaib. Jangankan ta’ziah, manjanguok sajo pun indak datang. Mau di baok kamano Muhammadiyah koooo... ???
Nashrun minallahi wa fathun qarib. Wassalam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar